2012 03 22 mysle 04Myślę, że po to są wiersze, ich ruch ku sercu człowieka
by szerzej szła, coraz szerzej
przez kontynenty jutrzenka
Konstanty Ildefons Gałczyński

Świadomość wartości poezji i prozy pozostaje bliska również uczniom ZSP w Osinie. Grupa sześciu uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum 12 marca 2012 roku wzięła udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym w Goleniowskim Domu Kultury. Podczas konkursu uczniowie prezentowali poezję min. Juliana Tuwima, a także co wymagało starannego przygotowania, fragmenty prozy Marka Twain'a czy Danuty Stenki. Sama rywalizacja nie była tu jednak najważniejsza. Tego dnia prawdziwym zwycięzcą było słowo...

2012.03.22 Konkurs recytatorski