Enea Operator SA informuje o planowanym wyłączeniu prądu na terenie gminy Osina: Obszar Osinaw dniach: 2021-10-19 - 2021-10-20,
w godzinach:
19 paź 8:00 - 19 paź 8:30,
20 paź 15:00 - 20 paź 15:30
miejscowość Krzywice