Uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Redle
W dniu 5 maja br. w miejscowości Redło dokonano uroczystego otwarcia podwójnej inwestycji tj. przebudowanej świetlicy wiejskiej oraz wybudowanego obiektu remizy strażackiej OSP

Udział w uroczystości wzięli m.in.: Leszek Dobrzyński Poseł na Sejm RP,  Zbigniew Bogucki Wojewoda Zachodniopomorski, Adam Fedeńczak Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – w reprezentacji Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, st. bryg. mgr inż. KAZIMIERZ LESISZ Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, mł. bryg. mgr inż. Marek Michalak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, Katarzyna Rogaczewska Zastępca Dyrektora Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Monika Matławska – Dyrektor Biura LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Przemysław Przybylski – firma PROBUD Wykonawca inwestycji, ks Krzysztof Bartoszewski a także druhowie z OSP z terenu gminy Osina, pracownicy UG w Osinie oraz mieszkańcy.

 

Na wstępie Krzysztof Szwedo Wójt Gminy Osina powitał serdecznie zaproszonych gości, po czym złożył na ręce Pana Leszka Dobrzyńskiego, Pana Zbigniewa Boguckiego, Pana  Adama Fedeńczaka oraz Pani Katarzyny Rogaczewskiej podziękowania za pomoc gminie Osinie w uzyskania dofinansowań ze źródeł zewnętrznych do przeprowadzonej inwestycji. Słowa podziękowania zostały również skierowana do Pana Przemysława Prybylskiego właściciela firmy, która wykonała zadanie. Następnie Wójt Gminy Osina wraz z zaproszonymi gośćmi dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.

Wykonana inwestycja obejmowała m.in. przebudowę istniejącego obiektu remizy straży pożarnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu oraz nowe rozmieszczenie pomieszczeń. Obiekt dostosowany został dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonane zostały nowe instalacje wewnętrzne oświetleniowe, alarmowa, teletechniczne, klimatyzacji, c.o. Z kolei nowy budynek OSP zlokalizowany został bezpośrednio przy świetlicy i pełnił funkcję garażowo socjalną dla użytkowników. Obiekt wyposażony jest w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wykonano przebudowę istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowę przyłącza energetycznego, budowę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego.

Wartość wykonanych prac wynosi 1 182 101,48zł brutto.

Ponadto wskutek złożonego przez Krzysztofa Szwedo - Wójta Gminy Osina wniosku do programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Osina pozyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (milion złotych). W wyniku I naboru wniosków z RFIL pozyskano 500 tys. złotych, pozostałe 500 tys. Gmina uzyskała w wyniku II naboru na wnioskowane zadanie pn.”Budowa remizy OSP w Redle”.

Należy zaznaczyć, że obiekt świetlicy uzyskał również dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redło wraz z zagospodarowaniem terenu. Operacja polegała na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Redle m.in. w: meble, sprzęt agd, stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, sprzęt komputerowy, projektor, ekran cyfrowy, meble ogrodowe. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostało ogrodzenie dotychczasowego terenu przy świetlicy wiejskiej. Wartość operacji to 165 154,73 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, objętego PROW na lata 2014-2020 wynosi 105 087,00 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zastosowany montaż finansowy pozwolił na osiągnięcie 1 105 087,00 zł środków zewnętrznych, które zainwestowane w świetlicę wiejską oraz remizę strażacką będą służyć zarówno mieszkańcom miejscowości Redło jak i całej Gminie Osina.

O uroczystości i inwestycji informują również media:

https://szczecin.tvp.pl/60014030/wielka-inwestycja-w-niewielkim-redle-otwarcie-swietlicy-i-remizy-strazackiej

https://radioszczecin.pl/1,439567,po-wielu-latach-walki-w-gminie-osina-powstala-no&idf=771544