Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze
Podpisanie umowy na zadanie pn. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze”.

Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo i Skarbnik Aneta Kijowska-Gach podpisali w dn. 20.05.2022 r. umowę na zadanie pn. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze”. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu jest lokalna Firma, czyli PRD Nowogard S.A., które reprezentowała Pani Krystyna Łazarz  Prezes Zarządu i Krzysztof Czura Wiceprezes Zarządu. Przy podpisaniu umowy obecna była Pani Anna Pawlak Regionalny Dyrektor ds. Inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Michał Dudka – Projektant Inwestycji  i Pani Joanna Miklas Inspektor ds. budownictwa UG.

W ramach zadania zostanie wybudowana Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem.

Jak podkreślał podczas spotkania Wójt Gminy Osina „inwestycja ma charakter strategiczny, gdyż przyczyni się do powstania nowych inwestycji w tym miejsc pracy, a jednocześnie środki uzyskane z Rządowego  Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych trafią do lokalnej firmy, która wykona inwestycje.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca ma 18 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 19.11.2023 roku na realizację zadania. Wartość całego zadania to 2 624 602,18 zł .

Inwestycja jest w 78,11% finansowana Rządowego  Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, gdyż gmina posiada promesę BGK na kwotę 2050100,00 zł, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu.