Szanowni Państwo informujemy o terminach odbioru sprzętu komputerowego przez osoby uprawnione w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” Przypominamy, że w ramach projektu gmina Osina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego: laptopów wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu gmina Osina zakupiła 119 szt. kompletów sprzętu komputerowego dla uczniów byłych pracowników PPGR-y. Kolejnym krokiem w projekcie jest przekazanie przez Gminę Osina sprzętu komputerowego w drodze darowizny na podstawie umowy darowizny. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z komunikatem dot odbioru sprżetu komputerowego, jak również z procedurą utrzymania efektów projektu wprowadzoną Obwieszczeniem Wójta Gminy Osina z dn. 20.06.2022. Następnie zapraszamy wszystkie osoby objęte projektem do odbioru zakupionego z projektu sprzętu. Więcej informacji udziela koordynator projektu Szymon Pilipczuk tel. 508 499 620 Projekt sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19.

Załączniki: