Wójt Gminy Osina informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  w dniu 07.07.2022 r. udzielił dofinansowania w formie dotacji w wysokości 1881.00 zł na realizację zadania:

"Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Osina"

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania jest Gmina Osina.

Ogólna wartość zadania: 2.508,00 zł (dwa tysiące pięćset osiem)

Kwota dotacji z WFOŚiGW: 1.881,00 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt jeden)

Środki własne Gminy: 627,00 zł (sześćset dwadzieścia siedem)

Termin realizacji zadania: do dnia 20.09.2022 r.

Efekt rzeczowy: Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu 57 arów (obręby – Węgorzyce i Redostowo)

Efekt ekologiczny: Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Osina