Projekt pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi” Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie realizuje projekt pn. "Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi” jako zadanie zlecone i finansowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2022.

W załączeniu dokumenty dot. projektu.