w dniach: 2022-09-21,
w godzinach: 21 wrz 09:00 - 21 wrz 16:00 Węgorzyce Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. - stacja W/C Gazu, obiekt rekreacyjny (stadion) , Węgorzyce 3.

w dniach: 2022-09-27,
w godzinach: 27 wrz 09:00 - 27 wrz 13:45 Węgorzyce numery 14, 15, 12, 13, 10a, 10b, 7, 8, 6a, 6b, 6, 5, 5a, 4, 4a, kościół, sklep spożywczo przemysłowy,