2022 10 04 ulotka jodek2

 

W ramach działań profilaktycznych, do Urzędu Gminy Osina dostarczono przez Państwową Straż Pożarną tabletki zawierające jodek potasu, które następnie trafią do punktów dystrybucji. W naszej gminie jako punkty dystrybucji wyznaczono świetlice wiejskie, a w przypadku miejscowości Osina Szkołę Podstawową. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że wydanie preparatu w punktach dystrybucji nastąpi dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu preparat nie będzie wydawany.

Broszura do pobrania (62MB)

Więcej informacji, komunikaty oraz monitoring  dostępne są na stronie internetowej: www.gov.pl/web/paa.

Link do konferencji prasowej z udziałem wiceministra Błażeja Pobożego, prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dr. Łukasza Młynarkiewicza i prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego, konsultanta województwa mazowieckiego do spraw endokrynologii, na temat dystrybucji jodku potasu.

https://www.youtube.com/watch?v=NHFUnoP3vq4