2022 10 13 spoolecznik

Informujemy, że w systemie Witkac.pl ogłoszony został nowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Do 24 października 2022r. zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem mogą  składać wnioski na udzielenie mikrodotacji. Wnioski należy złożyć przy wykorzystaniu generatora WITKAC ( www.witkac.pl).

Ponownie promowane są inicjatywy o charakterze proekologicznym oraz dotyczące działań pomocowych i integracyjnych na rzecz uchodźców. Kontynuowana jest również współpraca z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszelkie informacje nt. Programu Społecznik 2022-2024 znajdują się na:

- stronie internetowej programu www.spolecznik.karrsa.eu
- stronie  www.wws.wzp.pl  zakładka „Społecznik”
profilu Programu Społecznik (media społecznościowe). Kontakt – Program Społecznik 2022-2024 (karrsa.eu)