mt_gallery:Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Gmina Osina realizuję operację pn. Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, której celem jest zwiększenie aktywności ruchowej i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez poprawę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miejscowości Osina w wyniku realizacji operacji przebudowy boisk do piłki nożnej i piłki ręcznej wraz z zakupem bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej. Przewidywanym efektem operacji jest wzrost przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Osina o 1 obiekt.

 

W ramach operacji zmodernizowana została infrastruktura sportoworekreacyjna znajdująca się na kompleksie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. W ramach realizacji projektu została zamontowana nowa nawierzchnia sportowa boiska do mini piłki nożnej, która wykonana jest ze sztucznej trawy syntetycznej, która zamieniła dotychczasową warstwę poliuretanową. Nowe boisko do mini piłki nożnej zyskało również ogrodzenie oraz bramki. W ramach prac dokonano retopingu czyli odtworzenia warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej na boisku do koszykówki oraz bieżni a także zamianę dotychczasowego kortu tenisowego na boisko do piłki ręcznej. Wymienione zostały siatek polipropylenowych w piłkochwytach. Nowa nawierzchnia do piłki nożnej, dzięki zastosowanej technologii poprawia amortyzację i stwarza odpowiednie warunki do uprawiania tego sportu. Z kolei nowa nawierzchnia poliuretanowa zdecydowanie poprawia jakość uprawiania sportu na Osińskim obiekcie.

Wartość operacji to 475 831,59 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2022 wynosi 186 245,00 zł.

Operacja „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie” realizowana jest w ramach Działania pn. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność), Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.