UROCZYSTE OTWARCIE BOISK

W czwartek 10.11.2022r. w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych boisk sportowych do piłki nożnej i piłki ręcznej. W wydarzeniu wziął udział Olgierd Geblewicz-  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze współpracownikami, Krzysztof Szwedo- Wójt Gminy Osina z tutejszymi pracownikami Urzędu Gminy Osina, dyrektor szkoły p. Tatiana Olbert, wicedyrektor p. Renata Langner oraz przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Wąsik.

W dniu 1 lipca 2022 r. Wójt Gminy Krzysztof Szwedo podpisał umowę z wykonawcą robót- Firmą Solid-Stet Sp. z o. o. Sp. K. ze Szczecina na realizacje inwestycji polegającej na „ Przebudowie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie”  na kwotę 475 831,59 zł. Prace zostały zakończone w terminie, odbioru technicznego obiektu dokonano w dniu 25.10.2022r. przy udziale pani projektant Anny Flicińskiej. 

W wyniku tej inwestycji wymieniono m.in nawierzchnię boiska na trawę syntetyczną, tym samym dając możliwość lepszej amortyzacji i poprawiając warunki uprawiania tej dyscypliny sportowej. Wymieniono bramki, a boisko do mini piłki nożnej zyskało nowe ogrodzenie i piłkochwyty.  Zrewitalizowano również pozostałą część nawierzchni poliuretanowej na całym obiekcie oraz zmieniono dotychczasowy kort do tenisa na boisko do gry w piłkę ręczną.