„Dziś lat pięćdziesiąt mija od tej chwili,
gdyście się małżeńskim węzłem połączyli,
bo w życiu Waszym miało być jak w niebie.
Gdyście mówili: Biorę sobie Ciebie...”

Cztery pary z rąk Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Wzruszająca uroczystość odbyła się 25 listopada 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Osinie.
Nie zabrakło życzeń od Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy Osina Andrzeja Łuczaka, Sekretarza Gminy Emiliana Pisarka oraz Skarbnik Gminy Pani Anety Kijowskiej-Gach.
Wszystkie pary otrzymały pamiątkowe listy gratulacyjne i kwiaty. Tuż po tradycyjnie odśpiewanym „Sto lat” zaprosiliśmy Jubilatów na słodki poczęstunek.

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

  • Rozalia i Władysław Cicheccy,
  • Barbara i Władysław Kozakowie,
  • Bogumiła i Władysław Rozesłańscy,
  • Krystyna i Zdzisław Kułakowscy.

Drodzy Jubilaci!
Niech każdy kolejny dzień Waszego życia będzie dla Was pomyślny i szczęśliwy, pełen miłości, wiary i ufności.

 

zlote 1

Od lewej rząd pierwszy: Władysław Cichecki, Rozalia Cichecka, Bogumiła Rozesłańska, Krystyna Kułakowska, Barbara Kozak. Rząd drugi: Przewodniczący Rady Gminy Osina Andrzej Łuczak, Wójt Krzysztof Szwedo, kierownik USC Agnieszka Walkarz, Władysław Rozesłański, Zdzisław Kułakowski, Władysław Kozak, Sekretarz Emilian Pisarek, Skarbnik Aneta Kijowska-Gach.

 

 

zlote 2

Od lewej: Barbara Kozak, Władysław Kozak, Władysław Cichecki, Rozalia Cichecka, Bogumiła Rozesłańska, Władysław Rozesłański, Krystyna Kułakowska, Zdzisław Kułakowski.