Przebudowa drogi w miejscowości Węgorzyce.
W dniu 08.12.2022 r. Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo w obecności Zbigniewa Boguckiego - Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Pani Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Szczecinie Agnieszki Śpiewak, dokonał przekazania do użytkowania nowo wybudowanej drogi w miejscowości Węgorzyce, gmina Osina.

W przekazaniu inwestycji uczestniczyła również Pani Anna Pawlak Regionalny Dyrektor ds. Inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Przedstawiciel wykonawcy Pan Artur Rozenek Prezes Zarządu Firmy MET-INSTAL Sp. z o.o., Pan Mariusz Jażdżewski Projektant, a zarazem Inspektor Nadzoru oraz Pan Andrzej Łuczak -Przewodniczący Rady Gminy Osina, Ksiądz Proboszcz Jerzy Labuda, który dokonał poświecenia drogi, mieszkańcy Węgorzyc i pracownicy urzędu. 

Wykonawcą robót była firma MET INSTAL Sp. z o.o. z Miękowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, w którym udział brało 3 Wykonawców. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 901229,13zł,  najdroższa oferta opiewała na kwotę 1202940,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo podpisał umowę z wykonawcą robót na realizację inwestycji z terminem do 30 listopada 2022 r.

Inwestycja obejmowała przebudowę dwóch odcinków drogi o nawierzchni brukowej kamiennej i nawierzchni gruntowej o łącznej długości 293,5 mb. W zakresie prac wykonano: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnie jezdni i wjazdów z kostki betonowej, oznakowanie drogowe, odwodnienie, prace wykończeniowe, modernizację sieci wodociągowej. Całkowita wartość robót wyniosła 957423,85 zł brutto, z czego 726500,00 zł stanowiło dofinansowanie  z Funduszu Przeciwdziałania COVID dla Gmin Popegeerowskich i 131000,00 zł dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Prace zostały zakończone terminowo i odebrane w dniu 24 listopada 2022 r.

O inwestycji piszą również: