Z rejestru mieszkańców gminy Osina wynika, że w roku 2022 odnotowano ujemny przyrost naturalny. Urodziło się bowiem 25 dzieci  (11 chłopców i 14 dziewcząt) a zmarły 42 osoby (23 mężczyzn i 19 kobiet).

W naszym USC zarejestrowano 21 aktów zgonu i  2 akty urodzenia.

W roku 2022 najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom: dziewczynki – Antonina, Sara, chłopcy – Jan.

W 2022 r. sporządzono 8 aktów małżeństwa, w tym 6 przed kierownikiem USC (trzy śluby poza lokalem USC), 1 konkordat i 1 akt zagraniczny (transkrypcja). Wpłynęło 11 orzeczeń o rozwodzie.

Na dzień 31.12.2022 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 2849, w tym 1396 kobiet i 1453 mężczyzn. Dla porównania, w roku 2020 liczba ludności wynosiła - 2884, natomiast w roku 2021 – 2870.