Przypominamy o obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dot. zapewnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych, w szczególności w sytuacji możliwości wystąpienia w najbliższym czasie silnych porywów wiatru na terenie gminy Osina.