Warsztaty poświęcone uwarunkowaniom funkcjonowania obszarów wiejskich i rolnictwaZachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na warsztaty poświęcone uwarunkowaniom funkcjonowania obszarów wiejskich i rolnictwa, które odbędą się 1 marca 2023 r. o godzinie 10:00 w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Fundacja Miasto została wybrana wykonawcą zadania pod nazwą „Opracowanie projektów strategii terytorialnych dla dwóch partnerstw samorządów lokalnych z województwa zachodniopomorskiego”, którego zlecającym pozostaje Województwo Zachodniopomorskie.

Tymi partnerstwami są Partnerstwo JST powiatu stargardzkiego oraz Partnerstwo JST powiatu goleniowskiego.

Jednym z kluczowych etapów zadania, a tym samym integralnym elementem strategii terytorialnej, jest analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Analiza ta możliwa jest do przeprowadzenia w oparciu o określone badania, wśród których, jednymi z istotniejszych są warsztaty poświęcone uwarunkowaniom funkcjonowania obszarów wiejskich i rolnictwa na terenie partnerstw.