2023 03 15 konferencja

W dniu 14 marca br. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja, na której Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wręczył na ręce Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo i kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie Anny Kaliczyńskiej umowę na dofinansowanie programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Wśród zaproszonych obecni byli przedstawiciele gmin i powiatów, które złożyły zapotrzebowanie i uzyskały z Funduszu Solidarnościowego dotacje na realizację ww. programów.

Łączna kwota dotacji w obu programach na 2023 r. dla samorządów w województwie zachodniopomorskim wyniosła 17, 8 mln zł, z tego wartość dofinansowania dla Gminy Osina wyniosła łącznie 150 939, 60 zł z tego odpowiednio:

- „Opieka wytchnieniowa” - 90 372, 00 zł,
- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 60 567, 60 zł.

Jak podkreślił na konferencji Wojewoda Zbigniew Bogucki, to niezwykle ważne programy, dzięki którym osoby niepełnosprawne oraz ich bliscy, którzy, na co dzień sprawują nad nimi opiekę uzyskują pomoc.

Od 2019 r. w celu wsparcia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin Gmina Osina przystępuje do ww. programów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które finansowane są ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programów w Gminie Osina jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.