Umowa na realizację przebudowy dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie podpisana
W środę 10.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osina Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo wraz z Skarbnik Gminy Anetą Kijowską-Gach podpisali z Panem Arturem Rozenkiem Prezesem firmy MET-INSTAL Sp. z o.o. umowę na realizację przebudowy dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie. Przy podpisaniu obecny był także Pan Leszek Dobrzyński Poseł PiS na Sejm RP. Na mocy podpisanej umowy Wykonawca zrealizuje inwestycję w terminie do 30.11.2023 r.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej zlokalizowanej na działce nr 212 obręb Osina o długości 283,35 mb, wraz z wykonaniem chodnika, zjazdów, miejsc postojowych, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 4161Z (dz. nr 214 obręb Osina) oraz z drogą gminną DG233003Z (dz. nr 374 obręb Osina), budowę chodników oraz dojść do budynków mieszkalnych na terenie osiedla popegeerowskiego i na pozostałych nieruchomościach objętych opracowaniem.

Łączna wartość zadania wynosi:  2.553.172,49 zł z czego 1.764.000,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.