Powiatowy Lekarz Weterynarii w Goleniowie z s. w Nowogardzie przedkłada w załączeniu trzy rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego:

- sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż A-6 oraz S-3,
- w sprawie strefy objętej zakażeniem ASF u dzików,
- w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków Wszystkie dotyczą dynamicznie zmieniającej się sytuacji epizootycznej w naszym regionie.

Wszystkie dotyczą dynamicznie zmieniającej się sytuacji epizootycznej w naszym regionie.

Prosimy o zapoznanie się z ww. aktami.