Inwestycje dofinansowane z budżetu woj. zach.-pom. w ramach Grantów Sołeckich 2023

31 października 2023 r. zakończyła się realizacja zadań objętych dofinansowaniem z budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2023”.

W ramach ww. dofinansowania w miejscowościach Kościuszki i Krzywice zrealizowano dwa zadania inwestycyjne.

W miejscowości Kościuszki zrealizowano projekt pn. „ŚWIETLICA PRĘŻNIE PRACUJE – KLIMATYZACJI POTRZEBUJE”, dzięki któremu mieszkańcy Kościuszek wzbogacili się o dwa komplety klimatyzatorów ściennych, które z kolei znacząco podniosą warunki korzystania ze świetlicy.

Całkowity koszt inwestycji to 18 726,75 zł, z czego:

  • 15.000 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,
  • 3 726,75 zł - dofinansowanie z funduszu sołeckiego.

W miejscowości Krzywice realizacja projektu pn. „Przystanek Stara Kuźnia – historia w zdjęciach zapisana”  przyczyniła się do powstania przystanku rowerowego w postaci „Starej Kuźni”. Ponadto miejscowość Krzywice została wzbogacona o artystyczne tablice informacyjne, które przedstawiają przyjezdnym m.in. historię miejscowości.

Całkowity koszt inwestycji to 15 000,00 zł, z czego:

  • 15.000 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo, dziękuje Wszystkim zaangażowanym w realizację obu projektów.