WÓJT GMINY OSINA KRZYSZTOF SZWEDO ORAZ RADA GMINY PRZY WSPÓŁPRACY Z NZOZ „PROXIMUS” ZAPRASZAJĄ
NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE

Programem szczepienia objęte są osoby po 65 roku życia i starsze oraz osoby chorujące na cukrzycę bez względu na wiek.
Szczepienia prowadzone będą przez NZOZ „ PROXIMUS” (Ośrodek Zdrowia w Osinie)
w godzinach od 8 00 do 18 00

Szczepienie kierowane jest do wszystkich mieszkańców z gminy Osina objętych programem,
a nie tylko do osób należących do NZOZ „ PROXIMUS”. 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 3910310

Zapraszamy