Wójt Gminy Osina
przypomina, że producenci rolni którzy ponieśli straty wskutek suszy w uprawach rolnych (stawach rybnych) w terminie od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod niżej wskazanymi adresami: