2019 07 29 plakat szkolenie komputerowe

Gmina Osina wspólnie ze Stowarzyszeniem AWIS prowadzi nabór na darmowe szkolenia komputerowe.
Gmina  Osina otrzymała Grant w ramach projektu  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”
Wysokość grantu wynosi 148 320 tys. zł bez żadnych kosztów własnych, tj. dofinansowanie projektu wynosi 100%.
W ramach projektu zostanie przeszkolonych 288 osób powyżej 25 roku życia. Szkolenia odbędą się w 7 grupach tematycznych:

 • „Rodzic w Internecie”,
 • „Mój biznes w sieci”,
 • „Moje finanse i transakcje w sieci”,
 • „Działam w sieciach społecznościowych”,
 • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
 • „Rolnik w sieci”,
 • „Kultura w sieci”.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Nabór uczestników projektu jest ciągły aż do osiągnięcia limitu osób tj.: 288. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Regulamin, formularz zgłoszenia i załączniki można pobierać:

 • w Urzędzie Gminy Osina pok. 112
 • na stronie www.osina.pl
 • w Stowarzyszeniu AWIS, ul. Bohaterów Warszawy 34/4, 72-220 Nowogard
 • na stronie www.awis.org.pl

Dodatkowo wraz z formularzem należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2,  a w przypadku osób niepełnosprawnych należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 3


Formularze należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Osina pok. 112 lub w Stowarzyszeniu AWIS, ul. Bohaterów Warszawy 34/4, 72-200 Nowogard.


Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:

 • Wioleta Wojciechowska tel. 508 499 620;
 • Tobiasz Lubczyński tel.667 317 490, 667 971 070.


załączniki: