Konkurs FLORIANYCelem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa,

edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców w naszych małych Ojczyznach,

integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Konkurs skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności.

Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa

i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Regulamin dostępny na www.floriany.pl