Wójt Gminy Osina informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych na terenie Gminy Osina.
Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowania poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku. Włączenie syren alarmowych będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. , w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz.U z 2013r, poz. 96).

Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo