16.03.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Goleniowie odbył się Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego pod nazwą English Champion. W rywalizacji brali udział nasi uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej. Reprezentanci zostali wybrani w wyniku eliminacji szkolnych, do których mogli przystąpić uczniowie z ocenami bardzo dobrymi z języka angielskiego. Eliminacje szkolne wyłoniły osoby, które pojechały do Goleniowa, byli to:
Klasy IV:
Hanna Kosakiewicz
Konrad Kozak
Klasy V:
Przemysław Łuczkowiak
Adrian Banasiewicz
Klasy VI:
Anita Łuczkowiak
Małgorzata Ziółkowska
Najlepszy wynik osiągnęła Hanna Kosakiewicz z klasy IV b.