Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2012 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Osina Komisja konkursowa po zapoznaniu z treścią wniosków o dofinansowanie podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania projektów inwestycyjnych dla miejscowości:

  • 6815,00 zł dofinansowania projektu miejscowości Węgorza.
  • 6370,00 zł dofinansowania projektu miejscowości Kikorze.
  • 1000,00 zł dofinansowania projektu miejscowości Redostowo.
  • 1187,00 zł dofinansowania projektu miejscowości Bodzęcin.
  • 2314,00 zł dofinansowania projektu miejscowości Krzywice.
  • 2314,00 zł dofinansowania projektu miejscowości Redło

Następnie komisja przystąpiła do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz przedsięwzięć kultywujących lokalną tradycję.
Po przeprowadzonym głosowaniu dofinansowanie na organizację imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz przedsięwzięć kultywujących lokalną tradycję przyznano sołectwom:

Dofinansowanie w wysokości 1000,00 zł otrzymały miejscowości:

  • Węgorza, Krzywice, Kościuszki, Osina, Redło.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Trykacz