Szanowni Państwo!Do 10 lipca 2017 r. włącznie został przedłużony termin nadsyłania wniosków do III edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe i grupy nieformalne mogą przystąpić do programu i zdobyć 5000 zł na realizację swojego projektu. Łącznie na wygranych czeka pula grantów w wysokości 650 000 zł. Nie czekaj
i zgłoś się do programu!

Żeby jak najlepiej przygotować wniosek, zachęcamy do zapoznania się z materiałami z webinarium „Jak napisać dobry projekt dla lokalnej społeczności”, dostępnymi pod linkiem: https://pomagamy.tesco.pl/downloads#documents. Katarzyna Julia Olesińska z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zaprezentowała najważniejsze zasady ubiegania się o granty i dofinansowania, a także odpowiedziała na pytania uczestników. Dobre przykłady i wskazówki z pewnością usprawnią pracę nad wieloma aspektami projektu.

Program „Decydujesz, pomagamy” jest stworzony, by wesprzeć lokalne organizacje. Ze względu na szeroki zakres działalności to właśnie organizacje pozarządowe mogą w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje udział w programie. Zgłaszane projekty powinny koncentrować się wokół szeroko rozumianej poprawy warunków życia lokalnej społeczności – od Państwa zależy, na jakie problemy najbliższego otoczenia powinien odpowiadać projekt. Grant programu „Decydujesz, pomagamy” może okazać się idealnym uzupełnieniem Państwa planów i wsparciem finansowym, które pozwoli na dodatkowe działania! Do programu mogą Państwo zgłosić pomysł na przedsięwzięcie o bardzo różnorodnej tematyce.

Jak przygotować zgłoszenie?

Dla nas najważniejsze jest, aby adresatem Państwa projektu była lokalna społeczność. Mogą to być projekty z zakresu edukacji (np. aktywizacja seniorów), profilaktyki (np. akcje przeciw uzależnieniom), a także z promocji aktywnego spędzania czasu wolnego (np. zajęcia ze zdrowego odżywiania połączone ze wspólnym gotowaniem) oraz wiele innych inicjatyw. Szczególnie cenimy sobie projekty otwarte, skierowane nie tylko do społeczności zrzeszonej przy świetlicy, ale szerzej – do lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział w programie?

Zgłoszenia do programu mogą składać organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje itp.) oraz grupy nieformalne (minimum 3 osoby). Organizacje mogą zgłosić projekt samodzielnie. Natomiast w imieniu grup nieformalnych projekt powinna zgłosić inna organizacja pozarządowa (np. lokalne stowarzyszenie) lub instytucja publiczna (np. świetlica środowiskowa).

Jak zgłosić projekt?

Wystarczy wejść na stronę internetową www.tesco.pl/pomagamy, zapoznać się z regulaminem programu i opisać swój pomysł na projekt w formularzu aplikacyjnym. Na zgłoszenia czekamy do 10.07.2017 r.

Jakie są kolejne etapy programu „Decydujesz, pomagamy”?

I. ZGŁOSZENIA: od 15.05 do 10.07.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy można zgłaszać projekty konkursowe
II. DECYZJA KOMISJI: Ze wszystkich projektów zgłoszonych w danym regionie Komisja Grantowa wybierze po trzy najlepsze, które przejdą do następnego etapu.
III. GŁOSOWANIE W SKLEPACH: O tym, która organizacja otrzyma grant, zdecydują mieszkańcy każdego regionu w otwartym głosowaniu, które odbywać się będzie w październiku w sklepach Tesco.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W ramach programu „Decydujesz, pomagamy” Polska została podzielona na 125 mikroregionów - w każdym z nich przyznany zostanie jeden grant (mapa z podziałem znajduje się na stronie internetowej programu). Do tej pory odbyły się już dwie edycje programu „Decydujesz, pomagamy”, podczas których na projekty biorące udział oddano łącznie ponad 10,2 mln głosów. W ramach programu organizowano m.in. warsztaty pierwszej pomocy, zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, pikniki integracyjne, powstały lokalne siłownie na świeżym powietrzu, bajkowe ogrody, sala doświadczeń świata, a nawet letnie kina plenerowe.

Więcej informacji o programie na stronie www.tesco.pl/pomagamy