WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
ZAREAGUJ, POMÓŻ, ZGŁOŚ !!!

Zima jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych i czasem wzmożonej pracy instytucji i organizacji, które niosą pomoc w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie we współpracy ze służbami mundurowymi podejmują wzmożone działania, aby objąć właściwą pomocą osoby bezdomne. Działania pracowników socjalnych obejmują regularne monitorowanie środowisk, co służy lokalizowaniu miejsc pobytu osób bezdomnych. Ponadto pracownicy socjalni we współpracy z funkcjonariuszami Policji udzielają informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy m.in. w formie schronienia, pomocy żywnościowej, ciepłego posiłku czy niezbędnej odzieży.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających na terenie Gminy Osina w miejscach niemieszkalnych należy zgłaszać do:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie
Osina 62
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
tel. 508 499 483, 508 499 561  lub całodobowo 508 499 534

Posterunek Policji w Osinie

Osina 62

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 22:00

tel. 511 860 820, 571 323 762

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

ul. Maszewa 8

całodobowo tel. 47 78 215 11

Anna Kaliczyńska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie