Zima jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych i czasem wzmożonej pracy instytucji i organizacji, które niosą pomoc w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie we współpracy ze służbami mundurowymi podejmują wzmożone działania, aby objąć właściwą pomocą osoby bezdomne. Działania pracowników socjalnych obejmują regularne monitorowanie środowisk, co służy lokalizowaniu miejsc pobytu osób bezdomnych. Ponadto pracownicy socjalni we współpracy z funkcjonariuszami Policji udzielają informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy m.in. w formie schronienia, pomocy żywnościowej, ciepłego posiłku czy niezbędnej odzieży.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie
Osina 62, 72-221 Osina
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
tel. 91 10 660  lub całodobowo 508 499 534

Posterunek Policji w Osinie
Osina 62, 72-221 Osina
od 511 860 820 lub tel. kom. 571 323 762

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
ul. Maszewa 8, 72-100 Goleniów
całodobowo tel. 47 78 215 11

Uzyskanie schronienia jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca w noclegowni, ogrzewalni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Anna Kaliczyńska
Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie