PODOPIECZNI OPS PODJĘLI PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE!

Prace rozpoczęły się od 02.01.2013 r. i potrwają do 31.12.2013 r.

Wszystkie wytypowane osoby są bezrobotne i rekrutują się spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby te zaangażowane są do różnego rodzaju prac wykonywanych pod nadzorem sołtysów poszczególnych miejscowości. Nad całością czuwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie i Urząd Gminy w Osinie. Głównym celem tej akcji jest przygotowanie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy. Dodatkową zaletą tej formy pomocy jest uzyskanie przez pracowników społecznie użytecznych wynagrodzenia za pracę a dla gminy możliwość zaangażowania tych osób do różnych prac porządkowych, remontowych czy obsługi imprez gminnych.

Prace społecznie użyteczne mają stać się dla naszych podopiecznych pierwszym krokiem i pozytywnym bodźcem do podjęcia pracy na otwartym rynku zatrudnienia.

Mamy nadzieje i jednocześnie życzymy aby tak właśnie się stało.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie Marcin Płusa