Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym ze świadczeń rodzinnych trwającym od 1 listopada 2013r. do 31 października 2014 r. W związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy można będzie składać w OPS od 02 września 2013 r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach rodziny z Urzędu Skarbowego za 2012 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina, osobom pobierającym świadczenia rodzinne, których dzieci uczęszczają do szkół średnich i zawodowych o dostarczenie (tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku) zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do szkoły do dnia 10 września br. Nie dostarczenie w/w zaświadczeń spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń za miesiąc wrzesień i październik.