W dniu 23 października 2013 r. zakończył się egzaminem z wynikiem pozytywnym kurs Podstawy obsługi komputera. Szkolenie zorganizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W kursie uczestniczyło 10 beneficjentów, biorących udział w programie współfinansowanym przez Unię Europejską w wymiarze 40 godzin.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ KURS PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Program kursu obejmował obsługę edytora tekstu, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstu oraz możliwości wykorzystania Internetu w poszukiwaniu zatrudnienia oraz w działalności gospodarczej.
Celem kursu prowadzonego było przełamanie barier psychologicznych w użytkowaniu sprzętu komputerowego oraz przygotowanie uczestników do wykorzystywania sprzętu komputerowego w efektywnym poszukiwaniu pracy i ewentualnym prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zajęcia odbywały się w miłej i przyjemnej atmosferze w budynku Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie.
Uczestnicy otrzymali certyfikaty, potwierdzające uzyskane kwalifikacje w zakresie podstaw obsługi komputera.
Gratulujemy uczestnikom kursu wytrwałości i zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Marcin Płusa