Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PlusINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSINA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ - FEAD Podprogram 2021 Plus

Informuję, iż na mocy umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2021 Plus, którego celem jest nieodpłatna dystrybucja artykułów spożywczych wśród  najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Osina.

Warunkiem do uzyskania pomocy żywnościowej jest dochód, który nie przekracza 235 % kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej tj.

1 823,60  w gospodarstwie jednoosobowym,

1 410,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową proszone są o zgłoszenie się do pracowników socjalnych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Anna Kaliczyńska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie