Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z funduszu alimentacyjnego trwającym od 1 października 2013r. do 30 września 2014 r. W związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy można będzie składać w OPS od 01 września 2013 r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach rodziny z Urzędu Skarbowego za 2012 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina, osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których dzieci uczęszczają do szkół średnich i zawodowych o dostarczenie (tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku) zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do szkoły do dnia 10 września br. Nie dostarczenie w/w zaświadczeń spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym ze świadczeń rodzinnych trwającym od 1 listopada 2013r. do 31 października 2014 r. W związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy można będzie składać w OPS od 02 września 2013 r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach rodziny z Urzędu Skarbowego za 2012 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina, osobom pobierającym świadczenia rodzinne, których dzieci uczęszczają do szkół średnich i zawodowych o dostarczenie (tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku) zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do szkoły do dnia 10 września br. Nie dostarczenie w/w zaświadczeń spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń za miesiąc wrzesień i październik.

W piątkowe popołudnie wypoczęte i pełne wrażeń dzieci i młodzież wróciły z letniej kolonii, którą w tym roku spędziły w Dziwnowie. Młodzi koloniści mieszkali w uroczym Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Rybitwa”, w bliskim sąsiedztwie piaszczystej plaży nad brzegiem Morza Bałtyckiego.

Dzieci z Gminy Osina wróciły z kolonii w Dziwnowie

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2013 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikającej z art. 19 ust.1-5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.371 ze zm.).

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu ( www.udskior.gov.pl ).

Informacji w powyższej sprawie udzielają także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.

 

Rusza Tydzień Pomocy Ofiarom PrzestępstwUprzejmie informujemy, że w dniach 25 lutego – 02 marca 2013 r. po raz kolejny organizowany jest ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.