kwiat3Z okazji DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO pragnę złożyć wszystkim pracownikom pomocy społecznej życzenia wszelkiej pomyślności, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy z podopiecznymi przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz by był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i osiągania wyższych celów.

Pracownicy socjalni wykonują piękną, ale niezwykle ciężką pracę.
Codziennie stają w obliczu ludzi wymagających pomocy, często cierpiących.
Podejmują trud udzielania pomocy, podejmowania niezwykle trudnych decyzji,
nierzadko mających wpływ na losy rodziny.

Życzę utrzymania dotychczasowego wysokiego poziomu pracy zawodowej, satysfakcji i szczęścia w życiu osobistym.

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie Marcin Płusa                                    Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo

                                                            

W załączeniu Podziękowania i życzenia dla pracowników socjalnych złożone przez
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Piknik integracyjny 8 września 2012r.

W dniu 08.09.2012 r. na polu namiotowym w Goleniowie odbył się piknik integracyjny dla uczestników projektu systemowego „Z bezradności do aktywności” realizowanego m.in. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie. Podczas imprezy dzieci wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyli w wielu konkurencjach i zabawach, jakie zapewnili nam organizatorzy. Dla wszystkich został zorganizowana kawiarenka, gdzie można było się napić kawy, herbaty, bądź zjeść kawałek pysznego ciasta. Kuszące zapachy unosiły się także nad wypełnionym pysznymi kiełbaskami i karkówką grillem.

2012 09 17 zbiorkaDziękujemy wszystkim darczyńcom

„… za naturalny odruch serca w którym możemy dać innym coś z siebie i doświadczyć radości, która przewyższa to, co dokonaliśmy.” Jan Paweł II

Organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej zbiórka odzieży, zabawek oraz artykułów szkolnych została zakończona sukcesem. Obdarowanych zostało 12 najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy Osina, które z wdzięcznością przyjęły ofiarowaną pomoc.

Wszystkim, którzy włączyli się w tę zbiórkę gorąco dziękujemy – dzięki Wam mieliśmy co przekazać potrzebującym.

kapital_ludzki_65px.jpgefs_65px.jpgue_lewe_65px.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie od miesiąca maja 2012 r. rozpoczął cykl treningów i szkoleń w ramach V edycji partnerskiego Projektu systemowego "Z bezradności do aktywności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odbiorcami projektu są osoby bezrobotne i niepełnosprawne nieaktywne zawodowo korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Osina poprzez pomoc doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty rodzinnego oraz udział w kursach, szkoleniach oraz treningach organizowanych w ramach projektu.

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontynuując tradycję ścisłej współpracy, w ramach międzyinstytucjonalnych działań związanych z przeciwdziałaniem patologii i przemocy oraz realizując założenia zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyło się szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. kwiecień 2012

Szkolenie zorganizowane zostało wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym z Gminy Stepnica.

Szkolenie przeprowadził Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa.

Omówiono przede wszystkim ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz formularze Niebieskiej Karty.

Przeprowadzone szkolenie pozwala na pełniejsze poznanie problemu, a także stwarza szansę na efektywną współpracę ludzi, którym nie jest obojętny los osób doświadczających przemocy.

Przewodniczący ZI
Marcin Płusa