Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta.