Uroczysta pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Osina
W dniu 7 maja 2024 r. w sali  świetlicy wiejskiej w Osinie odbyła się uroczysta, pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Osina. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu – Mazurka Dąbrowskiego Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osinie, Pani Magdalena Michałek  wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego następnie radni złożyli ślubowanie.

Ślubowanie złożył  Pan Krzysztof Szwedo, który po raz czwarty objął urząd Wójta Gminy Osina.

W trakcie sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osina, którym ponownie został radny Andrzej Łuczak, oraz wyboru Wiceprzewodniczącej, którą została radna Kamila Wójcik. Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zostali wybrani jednomyślnie.

Powołane zostały także stałe komisje Rady Gminy oraz wybrano ich przewodniczących i zastępców:

Komisja Rewizyjna:

 • 1) Wąsik Aleksander - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • 2) Nowacka Teresa - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • 3) Kołcz Sandra – Członek komisji Rewizyjnej
 • 4) Żak Beata- Członek Komisji Rewizyjnej
 • 5) Zengota Zdzisław – Członek Komisji Rewizyjnej


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • 1) Pakulski Aleksander - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • 2) Buksińska Jolanta - Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • 3) Barszczak Jarosław – Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • 4) Husiatyńska Lucyna – Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • 5) Pakulski Marek – Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


Komisja ds. Finansowych i Społecznych:

 • 1) Łokaj Łukasz - Przewodniczący Komisji ds. Finansowych i Społecznych        
 • 2) Wąsik Katarzyna - Z-ca Przewodniczącego Komisji ds.Finansowych i Społecznych
 • 3) Łuczak Andrzej – Członek Komisji ds. Finansowych i Społecznych
 • 4) Doszczeczko Zdzisław – Członek komisji ds. Finansowych i Społecznych
 • 5) Wójcik Kamila – Członek Komisji ds. Finansowych i Społecznych