• Kościół p.w. Św. Mikołaja Biskupa - wpisany do rejestru zabytków Nr 450
    Korpus nawowy, granitowy, gotycki z XIV/XV w. Z połowy XVII w. pochodzi renesansowy portal południowy. W 1905 r. kościół przebudowano. Wtedy powstała istniejąca kamienno-ceglana wieża, prezbiterium i aneksy przylegające do prezbiterium. Kościół orientowany, usytuowany na nawsiu pierwotnie owalnicowej wsi. Na terenie parceli stanowiącej pierwotnie cmentarz przykościelny usytuowana jest barokowa kaplica grobowa rodu von Flemming, z XVII w. – właścicieli wsi i fundatorów kościoła.
    Z najcenniejszych elementów pierwotnego wyposażenia kościoła zachowały się: gotycki dzwon odlany w brązie (XIV/XV w.), barokowa ambona i cynkowy świecznik (XVIII w.), neogotyckie witraże w prezbiterium (pocz. XX w.) na uwagę zasługują dwie średniowieczne, granitowe chrzcielnice umieszczone przy portalu południowym.

  • Park podworski - wpisany do rejestru zabytków Nr 193
    Założony jako regularny ogród w XVIII w. przebudowany w duchu założeń krajobrazowych w XIX w. Zachował się cenny starodrzew komponowany. Czytelne są elementy pierwotnej sieci drożnej i układu wodnego. Pałac (zbudowany w końcu XIX w.) nie zachowany – zniszczony w 1945 r. a później rozebrany.

  • Cmentarz polowy (XIX w.)
    Zachowało się kilkanaście płyt nagrobkowych i krzyży żeliwnych. Działka o prostokątnym rzucie, obsadzona głogowym żywopłotem. Drzewostan komponowany.

Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
konserwatorska
Kościół
 
Murowany
XIV/XV w.
1905 r.
Nr rej. zabytków – 450
Kaplica grobowa von Flemming
Cmentarz przykościelny
Murowana
XVII w.
Do wpisu
do rejestru
zabytków
Chałupa
Nr 1
Ryglowa
Poł. XIX w.
Ewidencja
Chałupa (dwojak)
Nr 7
Murowana
Kon. XIX w.
Ewidencja
Chałupa
Nr 16
Murowana
XIX/XX w.
Ewidencja
Stodoła
Nr 16
Murowana
Pocz. XX w.
Ewidencja
Chałupa
(leśniczówka)
Nr 22
Murowana
 
Pocz. XX w.
Ewidencja
Chałupa
Nr 27
Murowana
1 ćw. XX w.
Ewidencja
Chałupa
Nr 29
Ryglowa
2 ćw. XIX w.
Ewidencja
Stodoła
Nr 29
Ryglowa
Poł. XIX w.
Ewidencja