Bodzęcin – wieś sołecka położona w północno-zachodniej części gminy, 9 km od siedziby gminy Osiny i 12 km od Goleniowa (siedziba powiatu). Przez miejscowość przebiega droga powiatowa łącząca wieś od południa z drogą krajową nr 6 i od północy z miejscowością Węgorza. Wieś oblewają dwie rzeki, Gowienica (graniczna rzeka gmin Osina i Goleniów) i Stepnica, która na obrzeżach miejscowości wpada do Gowienicy.

Bodzęcin liczy 246 mieszkańców (stan na 1.09.2008 r.) Osada leży na krawędzi płaskowyżu o wysokości maksymalnej 43 m n.p.m. W okolicy występują gleby na podłożu margla morenowego, w dolinach zaś bagna. Układ przestrzenny wsi – ulicowy z zachowanymi elementami owalnicy.