Kościuszki - wieś sołecka w gminie Osina, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, licząca 297 mieszkańców (stan na dzien 1.09.2008 r.). Położona jest 7 km na północ od Osiny siedziby władz gminy, 6 km na zachód od Nowogardu i około 1,7 km na północ od drogi krajowej Nr 6. Na wschodnim krańcu miejscowości rozlewa się jezioro Kościuszki. Zabudowania leżą na wysokości 55 –56 m n.p.m. Typ: doskonale zachowana owalnica z obszarem dworskim od strony wschodniej.