• Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki z 1844 r. - W sensie architektonicznym należy do tzw. grupy kościołów nowogardzkich ( z czasów intensywnej akcji budowy kościołów na tym terenie). Orientowany. Usytuowany w obrębie nawsia owalnicowej wsi. Wzniesiony na rzucie prostokąta. Salowy, z wieżą w partii zachodniej. Zbudowany z łupanego kamienia granitowego.
  • Park podworski - Położony we wschodniej części wsi. Założony w XIX w. prawdopodobnie jako romantyczna oprawa ruin zamku. Zachował się starodrzew komponowany. Dwór nie zachowany. Zniszczony w 1945 r., rozebrany w latach 50-tych XX w. zespół zamku (relikt) wraz z parkiem proponowany do wpisu do rejestru zabytków.
  • Cmentarz polowy (XIX/XX w.) - Położony po płd stronie wsi. Cmentarz komunalny, czynny. Usunięto stare nagrobki. Pozostała tylko pierwotna brama. Z dawnego układu kompozycyjne-go czytelne są pozostałości alei lipowej. Nie wnosi się konieczności objęcia cmentarza ochroną konserwatorską.
Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
Konserwatorska