• Kościółfilialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Zbudowany w 1822 r. W 1893 r. od strony zachodniej dobudowano kwadratową w rzucie wieżę . Kościół salowy, murowany z kamienia nieobrobionego. Z elementów wyposażenia wymienić należy dzwon z 1893 r. Parcela przykościelna obejmuje obszerny, czworoboczny plac (dawny cmentarz przykościelny), wyznaczony kamiennym murem. Nie zachowała się zieleń komponowana usunięto nagrobki.
  • Średniowieczne ruiny grodziska - Wpisany do rejestru zabytków Nr 657
Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
Konserwatorska