• Kościół filialny p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - Budowla późnogotycka z ok. 1490 r. Murowany z nieobrobionego kamienia, z ceglanym szczytem wschodnim. Kościół salowy, rozplanowany na rzucie prostokąta. Odbudowany po zniszczeniach wojennych w 1978 r. W 1996 r. od strony płn odbudowano zakrystię. Kościół orientowany. Położony w zach. części wsi. Parcela przykościlna wieloboczna, wydzilona kamiennym murem. W części zachował się drzewostan komponowany. Nagrobki usunięto. Zespół zakwalifikowany do rejestru zabytków.
  • Cmentarz polowy - Z końca XIX w., czytelna jest pierwotna czworoboczna parcela wyznaczona obsadzeniami świerków. Nagrobki usunięto.
  • Kapliczka przydrożna - Murowana z początku XX w. usytuowana przy skrzyżowaniu dróg do Osiny, Nowogardu i Godowa.
Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
Konserwatorska