Redło - wieś sołecka w gminie Osina położona 10 km na południe od Nowogardu oraz 5 km na południowy – zachód od siedziby gminy, licząca 225 mieszkańców (stan na dzień 1.09.2008 r). Osada leży na skrzyżowaniu dróg z Nowogardu do Maszewa oraz z Osiny do Jenikowa. Lokalna droga łączy też wieś z Maciejewem. Najwyższe wzniesienia w okolicy sięgają 68 – 82 m n.p.m. W odległości 1,5 km na południowy – zachód od centrum wsi tryskają źródła Stepnicy. Typ: wielodrożnica z elementami ulicówki.