Węgorza – miejscowość położona w północnej części gminy, 9 km od Osiny siedziby władz gminy, wzdłuż drogi powiatowej nr 0746Z, licząca 323 mieszkańców (stan na dzień 1.09.2008 r).. Po południowych obrzeżach miejscowości przepływa rzeka Stepnica. Zachował się pierwotny, lokacyjny układ przestrzenny wsi. Zwarta ulicówka o układzie południkowym. Liczne przykłady zachowanego, tradycyjnego budownictwa ryglowego w tym wielu o znacznej wartości zabytkowej.