Węgorzyce – wieś sołecka w gminie Osina położona 3 km na południowy – wschód od siedziby gminy przy drodze powiatowej Osina - Jenikowo, licząca 224 mieszkańców (stan na dzien 1.09.2008 r.). Na obrzeżach miejscowości, przy drodze w kierunku Redła, zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa gazu, która obsługuje cała gminę. Dużą atrakcją miejscowości, szczególnie dla okolicznych wędkarzy jest, obfitujące w ryby, sztuczne rozlewisko wody powstałe na łąkach leżących na zachód od centrum miejscowości. Układ przestrzenny, lokacyjny wsi nieczytelny.