SOŁTYS:
LESZEK WITEK

 

RADA SOŁECKA:
AGATA KRAWCZYK
EWA ZAUSTOWSKA
ŁUKASZ ŁOKAJ