2021 06 01 osina

Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo zaprasza mieszkańców gminy Osina do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Czyste Powietrze". Spotkanie odbędzie się 9.06.2021 r. o godz. 13.00 w formie online i poprowadzi je gminny konsultant programu Szymon Pilipczuk tel. 508 499 620.
Aby wziąć  udział w spotkaniu należy 10 min przed spotkaniem zalogować się do internetowej wideokonferencji pod linkiem:
https://teams.live.com/meet/94668432372199